En del af Dagtilbuddet Vest

Om Skovmusen

Hver dag er som udgangspunkt en udedag med tid til fordybelse og nærvær. Børnene indgår i mindre aldersopdelte grupper i tiden 9.30 - 14.00 (vuggestuen 9.30 - 11.00).

mFDSbaoA

Vi lægger vægt på

Et aktivt udeliv

Vi arbejder med en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende tilgang, hvor børnenes fantasi og kreativitet udfoldes. I mødet med naturen og det store uderum skærpes børnenes opmærksomhed og naturlige nysgerrighed. Med tid til fordybelse og nærvær skaber vi rum for magiske øjeblikke.

Gode og givtige fællesskaber

Med en anerkendende tilgang støtter vi børnene i deres intentioner. Vi motiverer og opfordre børnene til at indgå i relationer der styrker deres selvværd og selvfølelse. Det er vigtigt at fællesskabet er dynamisk, fleksibelt og kan tilpasse sig det enkelte barn, dets ressourcer og behov.

Troværdig og tydelig kommunikatin

Med en nysgerrig, undersøgende filosofisk tilgang ønsker vi at give børnene et nuanceret og reflekterende sprog, der danner grobund for at indgå i værdifulde relationer. Vi arbejder med demokratiske procceser ud fra en hensynsfuld, undrende, samarbejdende og kritisk tænkning.

Glæde og humor i samværet

Glæde er en følelse der gør os positive, giver overskud, optimisme og energi. Glæde trives i et anerkendende miljø med "højt til loftet". I leg opstår spontan glæde og har en afsmittende effekt. Humor skaber glæde og en følelse af nærvær og fællesskab.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten indeholder en lege-og læringsmiljøvurdering. Forældre, pædagogisk personale og daglig leder bidrager alle til denne vurdering.

1Ui-LB0g

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi har fokus på et åbent, tillidsfuldt og imødekommende forældresamarbejde med vægt på en anerkendende og inkluderende kommunikation. Vi vægter den daglige kontakt højt da det styrker kendskabet til hinanden og den fælles indsats for børnenes udvikling og trivsel.

f9GsOI3A

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Den lovpligtige kvalitetsrapport er her offentliggjort og i rapporten kan du se resultaterne af den seneste vurdering af vores kvalitet.

f9GsOI3A

Vil du høre mere?

Er du blevet nysgerrig efter mere information så kontakt os endelig.

X3-77O2Q