En del af Dagtilbuddet Vest

Velkommen til Børnehaven Skovmusen

Et 0-6 års dagtilbud i naturskønne omgivelser hvor udelivet er højt prioriteret og indgår som en naturlig del af vores læringsmiljø

Hverdagen

Hverdagen i Skovmusen

Skovmusen er normeret til 75 børn i alderen 3-6 år. Dertil kommer en vuggestueafdeling med plads til 14 børn i alderen 0-2 år. Skovmusen har desuden et dejligt stort træhus, "Skovhytten", i skovkanten og nabo til skole og SFO. Her har de ældste børn deres base det sidste år i deres børnehaveliv. Det giver en unik mulighed for at skabe en god og tryg overgang. Derudover kan vi benytte gymnastiksalen på skolen, lokaler på Samuelsgården, Miniklubben og Nordlejren. Vi gør brug af "Bus Vest" til stranden, Marbæk mm, men benytter også den offentlige transport.

mFDSbaoA
Rx5CPABw

Naturen

Naturen i fokus

Naturen er et enestående læringsrum. Ved hjælp af dens mangfoldighed får børnene kendskab til de 4 elementer jord, luft, ild og vand. Den inspirerer til bevægelse, fordybelse og barnet får stærke varierede sanseindtryk. Med fokus på inddragelse og medbestemmelse i en fleksibel og spontan hverdag følger vi børnenes spor.

f9GsOI3A

Udvikling

Leg og læring

Det aktive udeliv er en stor del af vores læringsrum. Vi arbejder med en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende tilgang, hvor børnenes fantasi og kreativitet udfoldes. I mødet med naturen og det store uderum skærpes børnenes opmærksomhed og naturlige nysgerrighed. Med tid til fordybelse og nærvær skaber vi rum for magiske øjeblikke. Derudover vægter vi gode og givtige fællesskaber. Med en anerkendende tilgang støtter vi børnene i deres intentioner. Vi motiverer og opfordre børnene til at indgå i relationer der styrker deres selvværd og selvfølelse. Det er vigtigt at fællesskabet er dynamisk, fleksibelt og kan tilpasse sig det enkelte barn, dets ressourcer og behov.

XJeZEnYQ